Grai Eaewsy SD-B e0 [#1025361860]

Grai Eaewsy SD-B e0
Tipo:
F (White super giant) Star
Distancia restante de llegada:
0 a.l.

Escaneado por primera vez para EDSM por:
Estimated value:
1.265 cr

Edad:
672 million years
Full Spectral Class:
F7 Ib
Luminosidad:
Ib

Masa Solar:
3,5820
Radio solar:
44,8251

Temperatura de superficie:
6.420 K


Absolute magnitude:
-3,8872
Periodo de rotación:
17,9 d
Inclinación axial:
0,0000 °
Grai Eaewsy SD-B e0 A Belt
Class:
Metal Rich

Mass:
5.083.200.000.000.000 Mt

Inner radius:
165.560.000 km
Outer radius:
417.180.000 km