GMB2010 WOCS 21025 [#22664945410505]

Coordenadas

This system is located at: 294.34375 / 93.0625 / -2473.8125

Galactic coordinates: R: 2.493,000 / l: 186,785 / b: 2,139
Equatorial coordinates: Right ascension: 6h 9m 6,754s / Declination: 24° 8'17,324''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Oochost OI-W c4-1 879,46 a.l. KnightArch
7/11/22 23:21
879,46 a.l.  
Oochost CW-S b9-0 844,67 a.l. KnightArch
8/11/22 3:16
844,67 a.l.  
Arietis Sector VZ-P b5-4 2.424,15 a.l. KnightArch
8/11/22 4:55
2.424,15 a.l.  
Outotz LS-K d8-3 902,59 a.l. KnightArch
28/11/22 6:20
902,59 a.l.