Col 70 Sector LG-Q b8-0 [#681154192241]

Coordenadas

This system is located at: 759.78125 / -264.71875 / -1423.4375

Galactic coordinates: R: 1.635,090 / l: 208,092 / b: -9,317
Equatorial coordinates: Right ascension: 6h 9m 28,805s / Declination: 0° 0'57,820''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Drokio KI-Z d1-6 15.656,60 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 17:02
15.656,60 a.l.  
Smooti NA-A d37 53.071,04 a.l. muterulo
3/2/23 10:10
53.071,04 a.l.  
Delkar 1.641,65 a.l. Qasmir Delafonte
7/11/22 11:00
1.641,65 a.l.  
Robigo 1.560,41 a.l. Qasmir Delafonte
1/11/22 11:57
1.560,41 a.l.