Col 70 Sector LW-D b28-0 [#675785024537]

Coordenadas

This system is located at: 355.1875 / -403.3125 / -999.53125

Galactic coordinates: R: 1.134,849 / l: 199,563 / b: -20,817
Equatorial coordinates: Right ascension: 5h 13m 21,140s / Declination: 1° 44'10,705''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Drokio OQ-Y c3-0 15.687,33 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 16:20
15.687,33 a.l.  
Smooti NA-A d37 52.682,07 a.l. muterulo
3/2/23 10:10
52.682,07 a.l.  
Delkar 1.159,06 a.l. Qasmir Delafonte
7/11/22 11:00
1.159,06 a.l.  
Robigo 1.035,42 a.l. Qasmir Delafonte
1/11/22 11:57
1.035,42 a.l.