Col 70 Sector LF-C c14-0 [#84187812362]

Coordenadas

This system is located at: 175.40625 / -340.6875 / -1021.4375

Galactic coordinates: R: 1.090,949 / l: 189,744 / b: -18,197
Equatorial coordinates: Right ascension: 5h 2m 41,947s / Declination: 10° 58'56,635''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Drokio OQ-Y c3-0 15.865,77 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 16:20
15.865,77 a.l.  
Smooti NA-A d37 52.719,02 a.l. muterulo
3/2/23 10:10
52.719,02 a.l.  
Delkar 1.125,86 a.l. Qasmir Delafonte
7/11/22 11:00
1.125,86 a.l.  
Robigo 922,29 a.l. Qasmir Delafonte
1/11/22 11:57
922,29 a.l.