IC 4756 Sector DB-X d1-49 [#1693886482915]

Coordonnées

This system is located at: -1052.375 / 172.4375 / 1206.65625

Coordonnées galactiques: R: 1 610,356 / l: 41,093 / b: 6,147
Coordonnées équatoriales: Ascension droite: 18h 44m 14,092s / Déclinaison: 10° 2'45,994''


Système Distance Envoyée par Calculée  
IC 4756 Sector FR-V c2-13 29,09 al Austifoxx
10/03/2016 18:23
29,09 al  
IC 4756 Sector DB-X d1-61 31,73 al Austifoxx
10/03/2016 20:00
31,73 al  
IC 4756 Sector EQ-O b6-0 206,14 al Irisa Nyira
05/06/2021 19:19
206,14 al  
Karadjari 1 639,43 al Flameon985
14/10/2022 17:20
1 639,43 al  
Delkar 1 626,82 al Qasmir Delafonte
14/10/2022 22:24
1 626,82 al