Codex > Aquila's Halo > Astronomical Bodies > Terrestrials Planets > Ice planet with no atmosphere

Non Terraformable
Gerapporteerd
Gerapporteerde locatie Phoi Freau AL-E c25-0
Gemeld voor EDSM door David Bowman
Gemeld op 14-12-18 20:55