2MASS J05352072-0526157 [#64450412094465]

2MASS J05352072-0526157 B
Soort:
L (Brown dwarf) Star
Afstand tot aankomst:
111.750 ls

Als eerst gescanned voor EDSM by:
BVolody
Geschatte waarde:
1.203 cr

Leeftijd:
9.464 miljoen jaar
Volledige spectrale klasse:
L1 V
Helderheid:
V

Sterren masses:
0,1641
Solar radius
0,3346

Oppervlakte temperatuur:
1.926 K


Absolute omvang:
11,9806
Planeetbaan tijd:
1.818.199,5 d
Semi hoofd as:
142,86 au
Planeetbaan excentriciteit:
0,0000
Planeetbaan inclinatie:
59,81°
Hoek van periapsis:
187,03°
Omwenteling periode:
1,3 d
Axiale hoek:
0,0000 °