NGC 2168 SB 700 [#7272319557953]

NGC 2168 SB 700 A / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Afstand tot aankomst:
0 ls
Geschatte waarde:
1.206 cr

Sterren masses:
0,3086
Solar radius
0,4865
Leeftijd:
9.606 miljoen jaar


Oppervlakte temperatuur:
2.822 K