44 G. Aquilae [#1109972224371]

Coordinaten

This system is located at: -87.59375 / -6.0625 / 85.46875

Galactische coordinaten: R: 122,533 / l: 45,703 / b: -2,836
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 19h 25m 14,356s / Afwijking: 10° 1'1,836''


Reserve niveau: Beter

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (3 to 64 ls), Earth-like world (1.000 to 1.500 ls), Water world (820 to 3.176 ls), Ammonia world (2.075 to 5.646 ls), Terraformable (779 to 1.554 ls)

Geschatte waarde: 74.659 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend