Stuemiae SO-O d7-472 [#16226361512899]

Coordinaten

This system is located at: -9108.6875 / 1142 / 26498.3125

Galactische coordinaten: R: 28.043,411 / l: 18,970 / b: 2,334
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 18h 17m 8,902s / Afwijking: -11° 18'7,889''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (0 to 1.506 ls), Earth-like world (23.707 to 35.556 ls), Water world (19.439 to 75.286 ls), Ammonia world (49.187 to 133.841 ls), Terraformable (18.465 to 36.843 ls)

Geschatte waarde: 26.481 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend