2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

Coordinaten

This system is located at: 613.34375 / -446.78125 / -1106.8125

Galactische coordinaten: R: 1.341,953 / l: 208,993 / b: -19,447
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 1,140s / Afwijking: -5° 24'12,091''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (35 to 53 ls), Water world (29 to 112 ls), Ammonia world (73 to 198 ls), Terraformable (27 to 55 ls)

Geschatte waarde: 17.897 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend