Klamath [#4374164146547]

Coordinaten

This system is located at: 11.40625 / 38.625 / 93.3125

Galactische coordinaten: R: 101,633 / l: 353,031 / b: 22,336
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 16h 8m 55,675s / Afwijking: -20° 46'44,564''


Reserve niveau: Beter

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (2 to 33 ls), Earth-like world (522 to 783 ls), Water world (428 to 1.659 ls), Ammonia world (1.084 to 2.949 ls), Terraformable (407 to 812 ls)

Geschatte waarde: 119.577 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend