2MASS J05341927+0948275 [#24865041097601]

Coordinaten

This system is located at: 368.65625 / -307.65625 / -1370.3125

Galactische coordinaten: R: 1.452,004 / l: 195,058 / b: -12,233
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 19,211s / Afwijking: 9° 48'28,015''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (74 to 111 ls), Water world (61 to 236 ls), Ammonia world (154 to 420 ls), Terraformable (58 to 116 ls)

Geschatte waarde: 28.224 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend