Kyloall KT-H d10-2969 [#102022728487387]

Coordinaten

This system is located at: -8686.90625 / -787.1875 / 21628.625

Galactische coordinaten: R: 23.321,223 / l: 21,882 / b: -1,934
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 18h 38m 3,879s / Afwijking: -10° 42'42,248''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (0 to 405 ls), Earth-like world (6.375 to 9.561 ls), Water world (5.227 to 20.244 ls), Ammonia world (13.226 to 35.990 ls), Terraformable (4.965 to 9.907 ls)

Geschatte waarde: 25.260 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend