Ooscs Auf GC-S d5-1 [#42857894195]

Coordinaten

This system is located at: -9464.46875 / 2408.46875 / 19951.8125

Galactische coordinaten: R: 22.213,773 / l: 25,378 / b: 6,224
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 18h 15m 26,284s / Afwijking: -3° 50'2,648''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (68 to 209 ls), Earth-like world (3.291 to 4.936 ls), Water world (2.699 to 10.452 ls), Ammonia world (6.829 to 18.581 ls), Terraformable (2.563 to 5.115 ls)

Geschatte waarde: 139.778 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend