2MASS J05352225-0518087 [#20470483788777]

Coordinaten

This system is located at: 615.5 / -446.03125 / -1113.15625

Galactische coordinaten: R: 1.347,925 / l: 208,940 / b: -19,324
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 22,152s / Afwijking: -5° 18'8,916''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (42 to 63 ls), Water world (35 to 134 ls), Ammonia world (88 to 238 ls), Terraformable (33 to 66 ls)

Geschatte waarde: 1.205 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend