2MASS J05353004+0959255 [#676053721953]

Coordinaten

This system is located at: 391.5 / -317.5 / -1456.25

Galactische coordinaten: R: 1.541,020 / l: 195,048 / b: -11,890
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 29,793s / Afwijking: 9° 59'28,881''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (62 to 92 ls), Water world (50 to 195 ls), Ammonia world (128 to 347 ls), Terraformable (48 to 96 ls)

Geschatte waarde: 23.190 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend