2MASS J05352547-0521349 [#231576179581961]

Coordinaten

This system is located at: 575.6875 / -416.75 / -1038.625

Galactische coordinaten: R: 1.258,506 / l: 208,999 / b: -19,338
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 25,041s / Afwijking: -5° 21'31,925''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (53 to 79 ls), Water world (43 to 168 ls), Ammonia world (110 to 298 ls), Terraformable (41 to 82 ls)

Geschatte waarde: 3.757 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend