2MASS J05355200+0950293 [#62248704877425]

Coordinaten

This system is located at: 386.28125 / -309.625 / -1419.15625

Galactische coordinaten: R: 1.503,025 / l: 195,227 / b: -11,888
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 51,914s / Afwijking: 9° 50'30,287''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (85 to 128 ls), Water world (70 to 270 ls), Ammonia world (176 to 480 ls), Terraformable (66 to 132 ls)

Geschatte waarde: 1.207 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend