2MASS J03290896+3126239 [#2864876233785]

Coordinaten

This system is located at: -366.375 / -367.875 / -918.4375

Galactische coordinaten: R: 1.055,031 / l: 158,252 / b: -20,407
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 3h 29m 8,907s / Afwijking: 31° 26'22,402''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (100 to 150 ls), Water world (82 to 317 ls), Ammonia world (207 to 563 ls), Terraformable (78 to 155 ls)

Geschatte waarde: 20.814 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend