2MASS J05345712+0954367 [#35860694180689]

Coordinaten

This system is located at: 399.9375 / -328.71875 / -1487.5

Galactische coordinaten: R: 1.575,012 / l: 195,049 / b: -12,047
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 57,106s / Afwijking: 9° 54'36,904''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (60 to 89 ls), Water world (49 to 189 ls), Ammonia world (124 to 337 ls), Terraformable (46 to 93 ls)

Geschatte waarde: 1.206 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend