2MASS J05351792+0956571 [#5074368668505]

Coordinaten

This system is located at: 396.5 / -323.125 / -1473.78125

Galactische coordinaten: R: 1.560,017 / l: 195,058 / b: -11,954
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 17,599s / Afwijking: 9° 56'59,387''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (65 to 97 ls), Water world (53 to 205 ls), Ammonia world (134 to 365 ls), Terraformable (50 to 100 ls)

Geschatte waarde: 29.464 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend