2MASS J05352440+0953519 [#49054565344097]

Coordinaten

This system is located at: 394.96875 / -320.71875 / -1462

Galactische coordinaten: R: 1.548,000 / l: 195,118 / b: -11,957
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 24,222s / Afwijking: 9° 53'52,332''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (47 to 71 ls), Water world (39 to 151 ls), Ammonia world (98 to 268 ls), Terraformable (37 to 74 ls)

Geschatte waarde: 7.293 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend