2MASS J05350010+0946139 [#29263624414033]

Coordinaten

This system is located at: 403.6875 / -330.78125 / -1488.15625

Galactische coordinaten: R: 1.577,019 / l: 195,177 / b: -12,108
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 59,904s / Afwijking: 9° 46'16,503''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (40 to 60 ls), Water world (33 to 128 ls), Ammonia world (83 to 227 ls), Terraformable (31 to 63 ls)

Geschatte waarde: 2.923 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend