2MASS J02322991+6127076 [#69916951516]

Coordinaten

This system is located at: -4345.8125 / 97.28125 / -4300.9375

Galactische coordinaten: R: 6.115,032 / l: 134,703 / b: 0,912
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 2h 32m 29,936s / Afwijking: 61° 27'7,157''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (7 to 692 ls), Earth-like world (10.900 to 16.348 ls), Water world (8.938 to 34.615 ls), Ammonia world (22.615 to 61.538 ls), Terraformable (8.490 to 16.940 ls)

Geschatte waarde: 145.668 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend