Rhuedgo AA-A h94 [#790922591]

Coordinaten

This system is located at: -2700.1875 / 1693.1875 / 32088.75

Galactische coordinaten: R: 32.246,640 / l: 4,810 / b: 3,010
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 17h 45m 19,410s / Afwijking: -23° 15'51,797''


Reserve niveau: Perfect

Geschatte waarde: 822.700 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend