2MASS J05341141+0942079 [#31462379299705]

Coordinaten

This system is located at: 377.5 / -315.65625 / -1395.8125

Galactische coordinaten: R: 1.480,013 / l: 195,134 / b: -12,315
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 11,307s / Afwijking: 9° 42'8,004''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (25 to 38 ls), Water world (21 to 80 ls), Ammonia world (52 to 143 ls), Terraformable (20 to 39 ls)

Geschatte waarde: 10.610 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend