2MASS J21533418+4716039 [#13828317521233]

Coordinaten

This system is located at: -2728.21875 / -264.0625 / -210.25

Galactische coordinaten: R: 2.749,020 / l: 94,407 / b: -5,512
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 21h 53m 34,263s / Afwijking: 47° 16'4,311''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (73 to 110 ls), Water world (60 to 233 ls), Ammonia world (152 to 414 ls), Terraformable (57 to 114 ls)

Geschatte waarde: 34.253 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend