2MASS J05351446-0525020 [#57853879133161]

Coordinaten

This system is located at: 616.8125 / -447.6875 / -1111.28125

Galactische coordinaten: R: 1.347,527 / l: 209,032 / b: -19,404
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 14,366s / Afwijking: -5° 25'0,885''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (24 to 37 ls), Water world (20 to 78 ls), Ammonia world (51 to 138 ls), Terraformable (19 to 38 ls)

Geschatte waarde: 5.216 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend