2MASS J05345233-0530080 [#5076784194553]

Coordinaten

This system is located at: 592.6875 / -432.59375 / -1066.28125

Galactische coordinaten: R: 1.294,361 / l: 209,067 / b: -19,525
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 34m 52,021s / Afwijking: -5° 30'3,125''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 4 ls), Earth-like world (56 to 83 ls), Water world (46 to 176 ls), Ammonia world (115 to 314 ls), Terraformable (43 to 86 ls)

Geschatte waarde: 4.206 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend