2MASS J03290149+3120208 [#2863533728721]

Coordinaten

This system is located at: -465.59375 / -470.75 / -1169.625

Galactische coordinaten: R: 1.344,026 / l: 158,294 / b: -20,503
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 3h 29m 1,388s / Afwijking: 31° 20'22,687''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 7 ls), Earth-like world (113 to 170 ls), Water world (93 to 359 ls), Ammonia world (235 to 639 ls), Terraformable (88 to 176 ls)

Geschatte waarde: 78.279 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend