2MASS J05351446-0525020 [#295348122362873]

Coordinaten

This system is located at: 601.34375 / -436.46875 / -1083.40625

Galactische coordinaten: R: 1.313,731 / l: 209,032 / b: -19,405
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 14,288s / Afwijking: -5° 25'1,966''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 2 ls), Earth-like world (24 to 37 ls), Water world (20 to 78 ls), Ammonia world (51 to 138 ls), Terraformable (19 to 38 ls)

Geschatte waarde: 6.631 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend