Glooku EC-U e3-2 [#9732736804]

Coordinaten

This system is located at: -6415.71875 / -2895.8125 / 12461.34375

Galactische coordinaten: R: 14.311,962 / l: 27,242 / b: -11,674
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 19h 23m 10,279s / Afwijking: -10° 17'34,211''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (101 to 1.363 ls), Earth-like world (21.463 to 32.191 ls), Water world (17.600 to 68.161 ls), Ammonia world (44.532 to 121.175 ls), Terraformable (16.717 to 33.356 ls)

Geschatte waarde: 104.474 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend