2MASS J21533880+4719540 [#10523844022946]

Coordinaten

This system is located at: -3201.625 / -307.5625 / -249.5625

Galactische coordinaten: R: 3.226,031 / l: 94,457 / b: -5,471
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 21h 53m 38,913s / Afwijking: 47° 19'53,455''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (2 to 11 ls), Earth-like world (175 to 263 ls), Water world (144 to 557 ls), Ammonia world (364 to 990 ls), Terraformable (137 to 273 ls)

Geschatte waarde: 21.140 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend