Dryi Phyloi IR-V e2-273 [#1173929175644]

Coordinaten

This system is located at: 3497.96875 / 2132.9375 / 28858.3125

Galactische coordinaten: R: 29.147,683 / l: 353,089 / b: 4,196
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 17h 11m 34,910s / Afwijking: -32° 21'53,370''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (6 to 470 ls), Earth-like world (7.403 to 11.104 ls), Water world (6.071 to 23.511 ls), Ammonia world (15.361 to 41.797 ls), Terraformable (5.766 to 11.506 ls)

Geschatte waarde: 4.877 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend