NGC 2168 SB 126 [#]

Coordinaten

This system is located at: 288.75 / 96.4375 / -2565

Galactische coordinaten: R: 2.583,002 / l: 186,423 / b: 2,140
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 6h 8m 20,692s / Afwijking: 24° 27'19,080''


Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend