2MASS J05352192-0528273 [#132620133082121]

Coordinaten

This system is located at: 578.40625 / -418.875 / -1039.15625

Galactische coordinaten: R: 1.260,895 / l: 209,101 / b: -19,403
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 21,729s / Afwijking: -5° 28'25,967''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (47 to 70 ls), Water world (38 to 148 ls), Ammonia world (97 to 263 ls), Terraformable (36 to 72 ls)

Geschatte waarde: 20.623 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend