Gildie > East India Company

Imię: East India Company
Sojusz: Empire
Rząd: Corporate
Połączone drobne frakcje: East India Company
Układ macierzysty: Kappa Fornacis
Członkowie:
14 / 100