Trapezium Sector HH-V d2-8 [#285455862019]

Trapezium Sector HH-V d2-8
Typ:
G (White-Yellow) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 221 cr

Wiek:
2 000 milionów lat
Pełne Spektrum:
G1 Vab
Jasność:
Vab

Masy Słońca:
1,1641
Promienia Słońca:
1,1449

Temperatura powierzchni:
5 904 K


Skala Absolutna:
4,4424
Okres obrotu:
5,5 d
Trapezium Sector HH-V d2-8 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
1 279 600 000 000 Mt

Inner radius:
1 218 700 km
Outer radius:
2 538 400 km