1 Kappa Cygni [#83651236562]

100,00%
1 Kappa Cygni A / G (White-Yellow) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 216 cr

Masy Słońca:
0,8672
Promienia Słońca:
10,4394
Wiek:
9 832 milionów lat
Jasność:
III

Temperatura powierzchni:
4 422 K
1 Kappa Cygni AB 1 / Metal-rich body (Landable)
Dystans do celu:
162 ls
Szacowana wartość:
30 417 cr

Masy Ziemi:
0,1676
Promień:
2 816 km

Grawitacja:
0,86 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 120 K

Materiały:
Fe (34,6%) Ni (26,2%) Cr (15,6%) Mn (14,3%) Zr (4,0%) Cd (2,7%) Hg (1,5%) Tc (1,2%)
1 Kappa Cygni AB 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
348 ls
Szacowana wartość:
13 747 cr

Masy Ziemi:
0,2361
Promień:
3 905 km

Grawitacja:
0,63 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
772 K

Materiały:
Fe (22,5%) Ni (17,1%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,1%) P (8,5%) Zn (6,1%) Se (2,5%) Nb (1,5%) W (1,2%) Te (1,2%)
1 Kappa Cygni B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
39 ls
Szacowana wartość:
1 208 cr

Masy Słońca:
0,4336
Promienia Słońca:
0,5347
Wiek:
9 832 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
3 450 K
1 Kappa Cygni ABC 1 / Class II gas giant
Dystans do celu:
3 567 ls
Szacowana wartość:
25 228 cr

Masy Ziemi:
188,2532
Promień:
66 150 km

Grawitacja:
1,75 G

Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
243 K
1 Kappa Cygni ABC 1 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 566 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0003
Promień:
454 km

Grawitacja:
0,05 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
230 K

Materiały:
Fe (19,0%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,3%) P (9,9%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
1 Kappa Cygni ABC 1 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 564 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0007
Promień:
630 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
229 K

Materiały:
Fe (19,2%) S (18,4%) C (15,5%) Ni (14,5%) P (9,9%) Cr (8,6%) Mn (7,9%) Se (2,9%) Sb (1,2%) W (1,1%) Hg (0,8%)
1 Kappa Cygni ABC 1 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 556 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
575 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
229 K

Materiały:
Fe (18,6%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,1%) P (9,7%) Cr (8,4%) Mn (7,7%) Zn (5,1%) Mo (1,2%) Ru (1,2%) Sn (1,1%)
1 Kappa Cygni ABC 1 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 572 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
669 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
228 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (17,8%) C (15,0%) Ni (14,0%) P (9,6%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Te (1,4%) Mo (1,2%)
1 Kappa Cygni ABC 1 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
3 554 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0005
Promień:
543 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
228 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,2%) Ge (5,7%) As (2,5%) Te (1,5%) Sn (1,2%) Hg (0,9%)
1 Kappa Cygni ABC 2 / High metal content world
Dystans do celu:
5 129 ls
Szacowana wartość:
20 612 cr

Masy Ziemi:
32,4598
Promień:
16 715 km

Ciśnienie na powierzchni:
67 844,99 atmosfer

Poziom rezerwy:
Dziewiczy

Grawitacja:
4,73 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
Hot thick Water
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
1 653 K
1 Kappa Cygni ABC 2 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 128 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0004
Promień:
527 km

Grawitacja:
0,06 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
191 K

Materiały:
Fe (19,1%) S (18,5%) C (15,6%) Ni (14,5%) P (10,0%) Cr (8,6%) Ge (5,5%) V (4,7%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) W (1,1%)
1 Kappa Cygni ABC 2 b / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 137 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
655 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
191 K

Materiały:
Fe (19,3%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,6%) P (10,0%) Mn (8,0%) Ge (5,5%) V (4,7%) Te (1,4%) Nb (1,3%) Hg (0,8%)
1 Kappa Cygni ABC 2 c / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 140 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0006
Promień:
579 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
191 K

Materiały:
Fe (18,5%) S (17,9%) C (15,1%) Ni (14,0%) P (9,7%) Cr (8,3%) Mn (7,7%) Ge (5,3%) Nb (1,3%) Y (1,1%) Sn (1,1%)
1 Kappa Cygni ABC 2 d / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 125 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0008
Promień:
643 km

Grawitacja:
0,07 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
191 K

Materiały:
Fe (19,7%) S (19,1%) C (16,1%) Ni (14,9%) P (10,3%) Mn (8,2%) V (4,9%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Sn (1,2%) Y (1,2%)
1 Kappa Cygni ABC 2 e / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
5 120 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0009
Promień:
670 km

Grawitacja:
0,08 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
191 K

Materiały:
Fe (19,9%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (15,0%) P (10,4%) Mn (8,2%) V (4,9%) Zr (2,3%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Sb (1,2%)
1 Kappa Cygni C / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
2 157 ls
Szacowana wartość:
1 206 cr

Masy Słońca:
0,3320
Promienia Słońca:
0,5470
Wiek:
9 832 milionów lat
Jasność:
Va

Temperatura powierzchni:
2 954 K
1 Kappa Cygni C A Belt
Class:
Rocky

Mass:
50 535 000 000 000 Mt

Inner radius:
738 000 km
Outer radius:
1 671 000 km
1 Kappa Cygni C 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 147 ls
Szacowana wartość:
12 770 cr

Masy Ziemi:
0,0604
Promień:
2 525 km

Grawitacja:
0,39 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
685 K

Materiały:
Fe (21,1%) Ni (16,0%) S (14,7%) C (12,4%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (7,9%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Y (1,3%) W (1,2%)
1 Kappa Cygni C 1 a / Rocky body (Landable)
Dystans do celu:
2 147 ls
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0011
Promień:
712 km

Grawitacja:
0,09 G

Wulkanizm:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
685 K

Materiały:
Fe (19,4%) S (17,1%) Ni (14,6%) C (14,4%) P (9,2%) Cr (8,7%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) Cd (1,5%) Mo (1,3%) Tc (0,7%)
1 Kappa Cygni C 2 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 181 ls
Szacowana wartość:
12 774 cr

Masy Ziemi:
0,0607
Promień:
2 536 km

Grawitacja:
0,38 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
634 K

Materiały:
Fe (22,2%) Ni (16,8%) S (15,6%) C (13,1%) Mn (9,2%) P (8,4%) V (5,5%) Ge (4,6%) Cd (1,7%) Nb (1,5%) Ru (1,4%)
1 Kappa Cygni C 3 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 181 ls
Szacowana wartość:
12 255 cr

Masy Ziemi:
0,0245
Promień:
1 890 km

Grawitacja:
0,28 G

Wulkanizm:
Major Rocky Magma
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
634 K

Materiały:
Fe (22,5%) Ni (17,0%) S (15,8%) C (13,3%) Cr (10,1%) P (8,5%) Zn (6,1%) Se (2,5%) Mo (1,5%) Sn (1,5%) Te (1,2%)
1 Kappa Cygni C 4 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 141 ls
Szacowana wartość:
12 635 cr

Masy Ziemi:
0,0484
Promień:
2 356 km

Grawitacja:
0,35 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
573 K

Materiały:
Fe (21,3%) Ni (16,1%) S (15,0%) C (12,6%) Cr (9,6%) Mn (8,8%) P (8,1%) V (5,2%) W (1,2%) Te (1,2%) Hg (0,9%)
1 Kappa Cygni C 5 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 141 ls
Szacowana wartość:
12 485 cr

Masy Ziemi:
0,0374
Promień:
2 168 km

Grawitacja:
0,32 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
573 K

Materiały:
Fe (23,0%) Ni (17,4%) S (16,2%) C (13,6%) P (8,7%) Zn (6,3%) V (5,7%) Ge (4,8%) Cd (1,8%) Mo (1,5%) Sb (1,0%)
1 Kappa Cygni C 6 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
2 153 ls
Szacowana wartość:
13 653 cr

Masy Ziemi:
0,2100
Promień:
3 764 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,60 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Hot thin Sulphur dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
501 K

Materiały:
Fe (24,0%) Ni (18,2%) S (16,9%) C (14,2%) P (9,1%) V (5,9%) Ge (5,0%) Se (2,6%) Sn (1,6%) Ru (1,5%) Hg (1,1%)
1 Kappa Cygni C 7 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
1 988 ls
Szacowana wartość:
13 364 cr

Masy Ziemi:
0,1445
Promień:
3 345 km

Ciśnienie na powierzchni:
0,00 atmosfer

Grawitacja:
0,53 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Thin Sulphur dioxide
Status terraformowania:
Not terraformable

Temperatura powierzchni:
451 K

Materiały:
Fe (21,8%) Ni (16,5%) S (15,3%) C (12,9%) Cr (9,8%) Mn (9,0%) P (8,2%) Se (2,4%) Nb (1,5%) Mo (1,4%) Ru (1,3%)