NGC 2451A Sector JH-V c2-3 [#909761254050]

NGC 2451A Sector JH-V c2-3 10 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
2 051 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,0107
Promień:
1 932 km

Temperatura powierzchni:
83 K

Grawitacja:
0,12 G

Stały skład:
82,63% Ice
15,84% Rock
1,53% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
5,2 d
Półoś wielka:
0,01 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
0,01°
Argument perycentrum:
206,17°
Okres obrotu:
5,2 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
-0,2838 °

Materiały:
S (27,2%) C (22,9%) P (14,6%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Ge (3,5%) V (3,0%) Nb (0,8%) Ru (0,7%) Sn (0,7%)