EZ Aquarii [#22661186987433]

100,00%
EZ Aquarii / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
0 ls
Szacowana wartość:
1 207 cr

Masy Słońca:
0,3945
Promienia Słońca:
0,5527
Wiek:
5 624 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
3 194 K
EZ Aquarii B / M (Red dwarf) Star (Scoopable)
Dystans do celu:
853 ls
Szacowana wartość:
1 207 cr

Masy Słońca:
0,3672
Promienia Słońca:
0,5489
Wiek:
7 596 milionów lat
Jasność:
V

Temperatura powierzchni:
3 124 K
EZ Aquarii B 1 / High metal content world (Landable)
Dystans do celu:
839 ls
Szacowana wartość:
13 858 cr

Masy Ziemi:
0,2697
Promień:
4 070 km

Grawitacja:
0,66 G

Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Temperatura powierzchni:
605 K

Materiały:
Fe (22,3%) Ni (16,9%) S (15,8%) C (13,3%) Mn (9,2%) P (8,5%) V (5,5%) Ge (4,7%) Sn (1,5%) Y (1,3%) W (1,2%)