Skardee [#1968999237995]

Skardee I
Typ:
Metal-rich body (Lądowanie)
Dystans do celu:
3 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
24stdzocker
Szacowana wartość:
25 348 cr
Docelowa efektywność:
2

Masy Ziemi:
0,0020
Promień:
769 km

Temperatura powierzchni:
985 K

Grawitacja:
0,14 G

Stały skład:
60,00% Metal
40,00% Rock
0,00% Ice
Wulkanizm:
Silicate Vapour Geysers
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
0,1 d
Półoś wielka:
0,01 au
Inklinacja:
0,55°
Argument perycentrum:
249,52°
Okres obrotu:
0,1 d (Obrót Synchroniczny)
Pochylenie osi:
0,0766 °

Materiały:
Fe (24,1%) Ni (18,2%) S (13,2%) C (11,1%) Mn (10,0%) P (7,1%) Zn (6,6%) V (5,9%) Cd (1,9%) W (1,3%) Po (0,7%)