2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

2MASS J05350136-0524132 1
Typ:
High metal content world
Dystans do celu:
236 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
14 231 cr
Docelowa efektywność:
6

Masy Ziemi:
0,4127
Promień:
4 653 km

Temperatura powierzchni:
188 K
Ciśnienie na powierzchni:
3,37066679 atmosfer

Grawitacja:
0,78 G

Stały skład:
67,41% Rock
32,59% Metal
0,00% Ice
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
Methane-rich
Skład atmosfery:
65,85% Nitrogen
34,14% Methane

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
241,7 d
Półoś wielka:
0,47 au
Ekscentryczność:
0,0002
Inklinacja:
0,23°
Argument perycentrum:
185,29°
Okres obrotu:
1,9 d
Pochylenie osi:
-0,4980 °