2MASS J05350136-0524132 [#55654587442153]

2MASS J05350136-0524132
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 204 cr

Wiek:
11 472 milionów lat
Pełne Spektrum:
M7 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,2383
Promienia Słońca:
0,4158

Temperatura powierzchni:
2 373 K


Skala Absolutna:
10,5992
Okres obrotu:
1,4 d
2MASS J05350136-0524132 A Belt
Class:
Metallic

Mass:
60 357 000 000 000 Mt

Inner radius:
514 910 km
Outer radius:
1 496 000 km