2MASS J21524956+4712175 [#6125797511842]

2MASS J21524956+4712175 7 a
Typ:
Icy body (Lądowanie)
Dystans do celu:
8 395 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
500 cr

Masy Ziemi:
0,2338
Promień:
5 284 km

Temperatura powierzchni:
32 K
Ciśnienie na powierzchni:
0,00001723 atmosfer

Grawitacja:
0,34 G

Stały skład:
88,03% Ice
10,32% Rock
1,64% Metal
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Status terraformowania:
Not terraformable

Okres orbitalny:
2 004,6 d
Półoś wielka:
0,07 au
Ekscentryczność:
0,0000
Inklinacja:
5,69°
Argument perycentrum:
8,71°
Okres obrotu:
1,6 d
Pochylenie osi:
-0,4348 °

Materiały:
S (27,2%) C (22,8%) P (14,6%) Fe (11,7%) Ni (8,9%) Cr (5,3%) Se (4,3%) Ge (3,1%) Nb (0,8%) Sn (0,7%) Y (0,7%)