Klamath [#4374164146547]

Klamath A 2
Typ:
High metal content world (Lądowanie)
Dystans do celu:
157 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Pierwszy mapowany w EDSM przez:
Szacowana wartość:
13 255 cr
Docelowa efektywność:
6

Masy Ziemi:
0,1245
Promień:
3 190 km

Temperatura powierzchni:
517 K

Grawitacja:
0,50 G

Stały skład:
66,56% Rock
33,34% Metal
0,10% Ice
Wulkanizm:
No volcanism
Atmosfera:
No atmosphere

Okres orbitalny:
64,6 d
Półoś wielka:
0,31 au
Ekscentryczność:
0,0003
Inklinacja:
0,11°
Argument perycentrum:
233,26°
Okres obrotu:
64,6 d
Pochylenie osi:
0,2995 °

Materiały:
Fe (22,0%) Ni (16,6%) S (15,4%) C (12,9%) Cr (9,9%) Mn (9,1%) P (8,3%) Zr (2,6%) Nb (1,5%) Hg (1,0%) Tc (0,8%)