2MASS J21533588+4714142 [#22625484285273]

0,00%

Nie posiadamy jeszcze danych dotyczących żadnego z ciał w tym układzie.