2MASS J03290567+3121338 [#9461677499417]

2MASS J03290567+3121338
Typ:
M (Red dwarf) Star (Zgarnianie)
Dystans do celu:
0 ls

Skan pierwotnie zgłoszony w EDSM przez:
Szacowana wartość:
1 205 cr

Wiek:
9 986 milionów lat
Pełne Spektrum:
M6 V
Jasność:
V

Masy Słońca:
0,2813
Promienia Słońca:
0,4591

Temperatura powierzchni:
2 597 K


Skala Absolutna:
9,9928
Okres obrotu:
1,8 d